Sunday, March 29, 2009

Confucius (movie 2009)

Confucius

Director: Hu Mei

Screenwriter: Chen Han, He Yanjiang

Supervisor
: Bao Zhu Cui

Designer
: ZhongWen

Photography director: Jiang QiTao

Art director: Lin Chiao Xiang

Genre: Biography | Drama

Cast (official):

Chow Yun-Fat as Confucius
Zhou Xun as Nan Zi
Jiao Huang as Lao Zi
Lu Yi
Ren Quan
Wang Bin


News:

- Chow Yun Fat plays Confucius and Zhou Xun his lover

  © Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP