Sunday, June 25, 2006

Zhou Xun in Cosmopolitan Magazine !

Source: http://zhouxun.tv. Click the thumbnail to view fullsize !

The Banquet's Stars in Cosmopolitan Magazine ! (Zhang Zi Yi, Zhou Xun, Daniel Wu, Huang Xiao Ming)Zhou Xun in Cosmopolitan magazine (1) (exacting from The Banquet's Stars in Cosmopolitan Magazine collection)Zhou Xun in Cosmopolitan magazine (2)  © Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP