Tuesday, September 20, 2005

Shooting of Night Banquet begins !

For VietNamese: Dạ tiệc chính thức khai máy


Director Feng Xia Gang

Zhang Zi Yi - Ge You - Daniel Wu

Zhou Xun - Huang Xiao Ming - Ma Jing Wu

Filming of the historical drama has begun yesterday in Arxan of northeastern China. Shooting in this region mainly involves war scenes and is expected to last about ten days. No major cast member will participate in the shooting in Arxan and the rest of the film will be shot indoor north of Beijing.

Inspired by William Shakespeare's Hamlet, the story of Ye Yan (The Night Banquet) is set in a chaotic era of China called Five Dynasties and Ten Kingdoms Period, according to Shanghai Youth Daily. In a falling empire, the Emperor, the Empress, the Crown Prince, the Princess, the Minister and the General all have their own quests for the ultimate power. The Empress set up a secret coalition with the Princess and the Minister in attempt to take the throne for the Crown Prince, but her real goal is to take the power for herself, and the Crown Prince wants to use the Empress' plan for his own quest for the throne. The conflicts finally erupt at a night banquet, at which the Empress starts executing her plan of killing the Emperor and the Crown Prince takes the opportunity to finish off his own enemies...

Source: www.monkeypeaches.com - September 6, 2005
--------------------------------------
Tiệc đêm chính thức khai máy ngày 5/9/2005

Bộ phim sử thi Tiệc Đêm của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã chính thức nóng máy vào ngày hôm qua (05/09/2005) tại Arxan thuộc vùng đông bắc Trung Quốc. Cảnh quay chính ở đây gồm các cảnh chiến tranh và sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày. Không có một diễn viên chính nào xuất hiện trong lễ khai máy tại Arxan, phần còn lại của phim sẽ được quay tại Bắc Kinh

Theo thời báo Thượng Hải thì Tiệc Đêm, lấy cảm hứng từ vở kịch Hamlet của William Shakespeare, bối cảnh của chuyện phim được đặt trong thời kỳ hỗn loạn của Trung Quốc : giai đoạn 5 triều đại và 10 vương quốc. Trong sự suy tàn của một đế chế thì vua, hoàng hậu, thái tử, công chúa, tể tướng .... đều có những tham vọng cho quyền lực tối thượng của riêng mình. Hoàng hậu đã tổ chức 1 liên minh bí mất với công chúa và tể tướng mưa toan giành quyền lực cho Thái tử, nhưng mục đích thực sự của bà hoàng này là giành quyền lực cho chính bản thân mình. Và Thái tử lại muốn sử dụng kế hoạch của hoàng hậu để giành quyền lực về phía mình. Sự tranh giành, mẫu thuẫn cuối cùng bùng nổ tại một bữa tiệc đêm, tại đó, hoàng hậu bắt đầu tiến hành kế hoạch ám sát vua, thái tử tìm cơ hội hạ sát kẻ thù của mình

  © Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP